SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC  
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava

FIZIČKI OBIM ZDRAVSTVENIH USLUGA

Organizaciona jedinica-služba plan izvršenje Procenat
STACIONAR     
     Broj bolesnika       
     Broj b.o. dana       
     Dužina lečenja     
    Zauzetost postelj. fonda       
DNEVNA BOLNICA      
HIRURŠKA SLUŽBA            
HEMODIJALIZA      
     bikarbonatna     
     HDF       
     acetatna       
Broj pacijenata na dijalizi      
DISPANZERSKE SLUŽBE      
     prvi i ponovni pregledi       
     ambulantne usluge       
     kliničko-biohemijske uslige       
     nuklearna medicina       
     EKG       
     intravenzna medicina       
ULTRAZVUK      
     abdomena       
     srca       
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
Sajt kreiran: jun 2006: jun 2006, Zadnja promena: jul 2009                                                                                                                                           Web master: Ž. Crnčević, crni@absolutok.net